TỰ NGỦ: 6-16 TUẦN – Bước1

5 bước quan trọng để đến với tự ngủ với trẻ 6-16 tuần. Đây là bước 1, giãn thời gian thức.