TỰ NGỦ: 6-16 TUẦN – Bước2

5 bước quan trọng để giúp bé 6-16 tuần học tự ngủ. Đây là bước 2, tạo môi trường ngủ.
Đây cũng là S đầu tiên trong 4S của Tracy Hogg: set the stage.